Duyurular
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)
5 Nisan 2017

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Erikli Mahallesi 332 no.lu parseldeki 12.100 m2 tarla 21.12.2016 tarih ve 1355 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 114.950-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 3.449-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

            Taşınmazın ilk ihalesi 19/04/2017 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 26/04/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

            Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve  İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 50-TL  karşılığında satın alınabilir.

            Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                   Dursun  MİRZA  

 
Özgeçmişi
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
 
dursun.mirza@bandirma-bld.gov.tr
DUYURULAR
İmar Plan Değişiklikleri
Tüm İmar Plan Değişiklikleri
BANDIRMA GÜNDEM GAZETESİ
BANDIRMA UYDU HARİTASI
KUŞ CENNETİ
HAVA DURUMU
BANDIRMA
ANKET


designed by