Duyurular
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)
24 Mart 2017

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI)

 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesinde 8 ayrı tapu, Doğanpınar Mahallesinde 1 tapu halinde aşağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 9 parsel halindeki toplam 259.550,00 m2 tarla vasıflı arazi,15.03.2017 tarih ve 244 sayılı encümen kararı gereği blok satış yöntemiyle , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile m2 si 30,00-TL, toplam 7.786.500,00-TL sı  muhammen satış bedeliyle satılacaktır.  

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 233.595,00-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

         

     Mahalle           Cinsi   Ada  Parsel No            Yüzölçümü            

     1-   Edincik           Tarla         0        9                            149.400,00 m2                               

     2-   Edincik           Tarla         0       92                              16.250,00 m2                      

     3-   Edincik           Tarla         0       93                              11.700,00 m2                              

     4-   Edincik           Tarla         0       94                               10.500,00 m2          

     5-   Edincik           Tarla         0       95                              10.350,00 m2                   

     6-   Edincik           Tarla         0      96                               15.000,00 m2                   

     7-   Edincik           Tarla         0     130                              16.900,00 m2                   

     8-   Edincik           Tarla         0     132                              10.900,00 m2                   

     9-   Doğanpınar     Tarla         0     102                              18.550,00 m2                                

  

2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 650 ada 31 parselde 815  m2 arsa 15.03.2017 tarih ve 246 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 326.000,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır. 

          Geçici teminatı toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 9.780,00-TL dir.    

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

            Taşınmazların ilk ihaleleri 12/04/2017 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 19/04/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve  İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 250-TL  karşılığında temin edilir.

            Taliplilerin;

İhale dosyası alındı makbuzlarını, geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

 

 

                                                                                                                   Dursun MİRZA 

                                                                                                                   Belediye Başkanı

 
Özgeçmişi
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
 
dursun.mirza@bandirma-bld.gov.tr
DUYURULAR
İmar Plan Değişiklikleri
Tüm İmar Plan Değişiklikleri
BANDIRMA GÜNDEM GAZETESİ
BANDIRMA UYDU HARİTASI
KUŞ CENNETİ
HAVA DURUMU
BANDIRMA
ANKET


designed by