Duyurular
ARALIK AYI 2017 MECLİS GÜNDEMİ
1 Aralık 2017

Belediye Meclisinin 07/12/2017 PERŞEMBE Günü Saat : 19.00 da yapacağı   toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

159 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

160-                2-         1/1000 Ölçekli Bandırma Revizyon İmar Plan Notlarına ilave yapılması talebi

hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.    

161-                3-         Hacıyusuf Mahallesi, 162-182-184-185 ve 209 Ada da Afete Maruz Bölge kararı

alınması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.

162-                4-         Yenimahalle, 1038-1042-1043 ve 1045 Adalarda İmar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

163-                5-         İhsaniye Mahallesi, 1260 Ada, 132 No.lu Parselde imar Planı değişikliği

yapılması talebi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

164-                6-         Ömerköy Mahallesi, 948-953 parsellerde İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

165-                7-         Hacıyusuf Mahallesi, 183 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

166-                8-         Ömerköy Mahallesi, 120 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

167-                9-         Sunullah Mahallesi,1977 Ada da İmar Planı değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

168-                10-       Kadro Değişikliği talebi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

yazısı.

169-                11-       Mülkiyeti Belediyemize ait Çakıl Mahallesi, 859 Parselde kayıtlı kargir okul

binasının 8 m2 lik kısmını kiralama talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

170-                12-       Mülkiyeti Belediyemize ait Erikli Mahallesi,228 Parselde kayıtlı 2.300m2 tarla

vasıflı taşınmazı satın alma talebi hakkındaki Emlak ve istimlak Müdürlüğü

yazısı.

171-                13-       2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi Komisyon Raporu hakkındaki Mali

Hizmetler Müdürlüğü yazısı.

172-                 14-       Belediyemizin 2018 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki Mali Hizmetler

                                   Müdürlüğü yazısı.

 
Özgeçmişi
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
 
dursun.mirza@bandirma-bld.gov.tr
DUYURULAR
İmar Plan Değişiklikleri
Tüm İmar Plan Değişiklikleri
BANDIRMA GÜNDEM GAZETESİ
BANDIRMA UYDU HARİTASI
KUŞ CENNETİ
HAVA DURUMU
BANDIRMA
ANKET


designed by