Duyurular
AĞUSTOS AY'I MECLİS GÜNDEMİ
1 Ağustos 2017

T.C.

B A N D I R M A   B E L E D İ Y E S İ

M E C L İ S   G Ü N D E M İ

 

GÜNDEM SAYISI : OLAĞANÜSTÜ                                                 KARAR TARİHİ : 07/08/2017

 

                        Belediye Meclisinin 07/08/2017 PAZARTERSİ Günü Saat : 14.00 de yapacağı  Olağanüstü toplantısına ait gündem.

KARAR   SIRA

NO     :      NO  :      K     O           N             U            S          U                                                :                                                           

109 -              1 -         Geçmiş Toplantıya ait tutanak.

110-               2-         Bandırma Revizyon İmar Planı Notlarına ilave 16 Adet Plan Notu Eklenmesi

 talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.   

111-               3-         Sunullah Mahallesi, 723 Ada da İmar Planı Değişikliği yapılması talebi

hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

112-               4-         Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi, 1782 No.lu Parselin Bandırma

Gençlik Spor ve Kültür Vakfına Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve  İstimlak

Müdürlüğü yazısı.

113-                5-        Ayyıldız Mahallesi, 889 Ada, 9 No.lu Parsel üzerine yaptırılan Çeşme Alanının

BASKİ ye Tahsis talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı.

114-                6-        Yurtdışı izni talebi hakkındaki Özel Kalem Müdürlüğü yazısı.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     (İ M Z A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DursunMİRZA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

 

A  S  L  I   G  İ  B  İ  D  İ  R 

 
Özgeçmişi
Başkanın Mesajı
Vizyon & Misyon
 
dursun.mirza@bandirma-bld.gov.tr
DUYURULAR
İmar Plan Değişiklikleri
Tüm İmar Plan Değişiklikleri
BANDIRMA GÜNDEM GAZETESİ
BANDIRMA UYDU HARİTASI
KUŞ CENNETİ
HAVA DURUMU
BANDIRMA
ANKET


designed by